ca es
Codi escola autoritzada
Generalitat: 08074771
CICLES FORMATIUS
CFGS Caracterització i Maquillatge Professional

Data inici: 12/09/2018 Data fi: 21/06/2019

Aquests estudis capaciten per planificar i realitzar el muntatge de projectes de caracterització per mitjans audiovisuals i escènics, així com dissenyar i realitzar pròtesis, perruques i maquillatges socials, professionals i artístics, coordinant els mitjans tècnics i humans i respectant els criteris de qualitat, seguretat, protecció mediambiental i disseny per a tots.
 
La durada és de 2.000 hores (1.683 en un centre educatiu i 317 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

 1º curs                           

Horari: de dilluns a divendres de 15.00 a 20.00 hores.

 

Continguts:

Planificació i projectes / Caracterització de personatges  / Maquillatge professional / Efectes especials a través del maquillatge  / Creació de pròtesis facials i corporals / Perruqueria per caracterització / Postisseria / Disseny digital de personatges 2D i 3D / Disseny gràfic aplicat / Productes de caracterització i maquillatge / Formació i orientació laboral / Empresa i iniciativa emprenedora /  Projecte de caracterització i maquillatge professional / Formació en centres de treball

 

LLISTAT DE PREUS:

MATRÍCULA
(inclou els llibres)
(pagament vàlid pels 2 cursos)                                           250,00 €

MATERIAL                                                            1100 € (1er curs)

                                                                                 500 €  (2n curs)

ASSEGURANÇA PER L’ALUMNE
1 quota anual                                                                       12,00 €

11 MENSUALITATS ANUALS
(d’Octubre a Juny)                                                                290 €
 
EXPEDICIÓ TÍTOL
 

Documentació necessària per fer la matrícula:

- fotocòpia DNI alumne/a                                                                      
- fotocòpia DNI tutor/a legal

- 4 fotos carnet                                                                                    
fotocòpia nº compte bancari

- fotocòpia certificat d’estudis reglats                                                 
- fotocòpia targeta Seguretat Social

- import de la matrícula.

(*) Una vegada abonat l’ import de la matrícula no es retornaran els diners si l’alumne no pot començar el curs, a excepció d’aquells casos on es presenti un informe que justifiqui malaltia o qualsevol altre motiu de força major.   
Últims cursos oferts
Curs de Reflexologia Podal
Què és la reflexologia? És una tècnica de massatge que es basa en la digito-pressió dels punts reflexos del...
> Veure més
Curs de Depilació amb Fil - Opció B
Què es la depilació amb fil (Threading)?  Es una tècnica per a l’eliminació del borrissol facial...
> Veure més
Curs de Drenatge Limfàtic
Què és el drenatge limfàtic? El drenatge limfàtic manual és una tècnica que es realitza amb les mans a...
> Veure més
CFGM Perruqueria i Cosmètica Capil·lar
Aquests estudis capaciten per fer la cura i l'embelliment del cabell, l'estètica de mans i peus i l'estilisme masculí, així com...
> Veure més
Seccions
Formació
Saló
Galeria
Contactar


Treballa amb nosaltres

Avís legal
AVISO LEGAL

1.- Condiciones de Uso

Este sitio web puede contener enlaces o links que redireccionen al usuario a otros sitios web y páginas web gestionados por terceros ajenos a ESCOLA ESTUDI MARGARET, S.L.U., sobre las cuales ésta no tiene ningún tipo de control. ESCOLA ESTUDI MARGARET, S.L.U. no responde ni de los contenidos ni del estado de dichos sitios y páginas web. Asimismo el acceso a tales sitios y páginas web a través de nuestro sitio web no implica la recomendación ni aprobación de sus contenidos.

2.- Limitación de responsabilidad

2.1 La utilización de este sitio web se realiza por propia cuenta y riesgo del usuario.

2.2 ESCOLA ESTUDI MARGARET, S.L.U., sus socios, y empleados no se responsabilizan de los errores u omisiones de los que pudiera adolecer los contenidos de este sitio web u otros contenidos a los que se pudiera tener acceso a través del mismo. Tampoco serán ni podrán considerarse responsables por cualesquiera daños derivados de la utilización de este sitio web, ni por cualquier actuación realizada basada en la información que en ella se contiene.

2.3 ESCOLA ESTUDI MARGARET, S.L.U. no garantiza la ausencia de virus u otros elementos lesivos que pudieran causar daños o alteraciones técnicos en los documentos electrónicos o ficheros del usuario. En consecuencia ESCOLA ESTUDI MARGARET, S.L.U. no responde, por los daños y perjuicios que tales elementos pudieran ocasionar al usuario o a terceros.

3.- Derechos de Propiedad Industrial e Intelectual

ESCOLA ESTUDI MARGARET, S.L.U. ostenta la titularidad, y en su caso, autorización, para la legítima utilización de los derechos derivados de Propiedad Industrial e Intelectual.

4.- Política de Privacidad

De acuerdo con la legislación vigente en materia de protección de datos personales, se le/s informa de lo siguiente:

4.1. Los datos personales que nos facilite/n serán incorporados a un fichero informático denominado 'clientes', debidamente registrado en la Agencia de Protección de Datos, propiedad y responsabilidad de ESCOLA ESTUDI MARGARET, S.L.U., con domicilio social en 08400 Granollers (Barcelona), C/ Gregori Resina 2-4 , y provisto de C.I.F nº B-61.471306.

4.2. Tal información que recibe ESCOLA ESTUDI MARGARET, S.L.U. de los usuarios es tratada con la máxima confidencialidad.

4.3. La recogida y tratamiento automatizado de su/s datos personales tiene como finalidad informarles de nuestros productos y servicios, pudiendo así mismo, enviarle/s cualquier tipo de información con tales contenidos que considere de interés para usted/es.

4.4. Los datos personales que nos facilite/n serán comunicados a terceros sólo en caso necesario, y cumpliendo con los requisitos dispuestos por la normativa aplicable, y siempre siéndole comunicado a Vd/s.

4.5 ESCOLA ESTUDI MARGARET, S.L.U., no utiliza cookies para acceder a información, sin perjuicio de reservarse el derecho de modificar tal criterio.

4.6. En cualquier momento, usted/es tendrán la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso (petición de información sobre los datos personales), rectificación o cancelación (petición de corrección o supresión de datos personales inexactos o incorrectos objeto de tratamiento incluido en un fichero) y oposición previstos en la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales.

4.7. Si usted/es desea/n conocer los datos personales suyos que ESCOLA ESTUDI MARGARET, S.L.U., tenga almacenados en su base de datos, o si por el contrario, no quiere/n que tenga ningún dato personal suyo, puede contactar de forma personal con nosotros de la siguiente manera:

- Enviándonos un fax al número +34 93.870.21.74
- Enviándonos una carta certificada por correo ordinario a nuestro domicilio: C/ Gregori Resina 2-4, 08400 Granollers (Barcelona) - o un e-mail a la dirección formacion@emargaret.com.

4.8 ESCOLA ESTUDI MARGARET, S.L.U., guardará los datos de carácter personal recabados y adoptará las medidas necesarias para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizados. ESCOLA ESTUDI MARGARET, S.L.U., cumplirá dichas obligaciones en cumplimiento de lo establecido por la normativa aplicable.
El centre
Escola Estudi Margaret
C/ Gregori Resina 2-4
08400 Granollers
tel. 93 870 21 74
>
veure mapa
Utilitzem galetes pròpies i de tercers per oferir els nostres serveis i recollir informació estadística. Si continua navegant, accepta la seva instal·lació i el seu us. Pot canviar la configuració o obtenir més informació a la nostra Política de Galetes
acceptar