ca es
Codi escola autoritzada
Generalitat: 08074771
CURSOS
Curs de Perruqueria Nivell II

Data inici: 11/09/2017 Data fi: 29/06/2018


A ESCOLA ESTUDI MARGARET autoritzada per la Fundación OMAT Training Consulting oferim estudis que condueixen a l’obtenció dels NVQs expedits per l’organisme oficial britànic ITEC (International Therapy Examination Council), entitat acreditadora regulada pel govern britànic mitjançant Ofqual.

Les qualificacions professionals de Nivell II atorguen a tots els que les posseeixen, el dret a exercir les seves professions i a ser contractats a tota la Unió Europea. 

La nostra escola està avalada per la UNE en ISO: 9001/00, el qual garanteix un sistema d’ensenyament de qualitat absoluta.

Estudis pel Títol Oficial de Nivell II de Perruqueria (NVQ):


El curs té una durada de 880 hores (1 anys escolar). 

Data inici:  Cada mes 

Data finalització: Durada d'un any.

Horari: de dilluns a divendres de 15.00 a 19:00 hores.

Objectius del curs: 

- Adquirir competències per una gran gamma d’activitats variades adaptades a contextos molt diversos i que són en la major part més complexes i no repetitius.
- Adquirir responsabilitat i autonomia considerable per guiar i controlar a altres persones.

Continguts:

- Coneixements de base.
- Higiene del cuir cabellut i del cabell.
- Canvis de forma.
- Fonaments del tall.
- Canvis de color.
- Pentinats i recollits.
- Tractaments capil•lars.

 

LLISTAT DE PREUS:

MATRÍCULA
(inclou el material) (un sol pagament)                          500,00 €

ASSEGURANÇA PER L’ALUMNE:
1 quota anual                                                               20,00 €

11 MENSUALITATS ANUALS                                    163,63 €


Documentació necessària per fer la matrícula:

fotocòpia DNI, 4 fotos carnet, nº compte bancari i import de la matrícula.

(*) Una vegada abonat l’ import de la matrícula no es retornaran els diners si l’alumne no pot començar el curs, a excepció d’aquells casos on es presenti un informe que justifiqui malaltia o qualsevol altre motiu de força major. 

                       
 

Últims cursos oferts
Curs de Depilació amb Fil - Opció A
Què es la depilació amb fil (Threading)?  Es una tècnica per a l’eliminació del borrissol facial...
> Veure més
CFGS Caracterització i Maquillatge Professional
Aquests estudis capaciten per planificar i realitzar el muntatge de projectes de caracterització per mitjans audiovisuals i escènics,...
> Veure més
Curs de Drenatge Limfàtic
Què és el drenatge limfàtic? El drenatge limfàtic manual és una tècnica que es realitza amb les mans a...
> Veure més
Curs de Depilació amb Fil - Opció B
Què es la depilació amb fil (Threading)?  Es una tècnica per a l’eliminació del borrissol facial...
> Veure més
Seccions
Formació
Saló
Galeria
Contactar


Treballa amb nosaltres

Avís legal
AVISO LEGAL

1.- Condiciones de Uso

Este sitio web puede contener enlaces o links que redireccionen al usuario a otros sitios web y páginas web gestionados por terceros ajenos a ESCOLA ESTUDI MARGARET, S.L.U., sobre las cuales ésta no tiene ningún tipo de control. ESCOLA ESTUDI MARGARET, S.L.U. no responde ni de los contenidos ni del estado de dichos sitios y páginas web. Asimismo el acceso a tales sitios y páginas web a través de nuestro sitio web no implica la recomendación ni aprobación de sus contenidos.

2.- Limitación de responsabilidad

2.1 La utilización de este sitio web se realiza por propia cuenta y riesgo del usuario.

2.2 ESCOLA ESTUDI MARGARET, S.L.U., sus socios, y empleados no se responsabilizan de los errores u omisiones de los que pudiera adolecer los contenidos de este sitio web u otros contenidos a los que se pudiera tener acceso a través del mismo. Tampoco serán ni podrán considerarse responsables por cualesquiera daños derivados de la utilización de este sitio web, ni por cualquier actuación realizada basada en la información que en ella se contiene.

2.3 ESCOLA ESTUDI MARGARET, S.L.U. no garantiza la ausencia de virus u otros elementos lesivos que pudieran causar daños o alteraciones técnicos en los documentos electrónicos o ficheros del usuario. En consecuencia ESCOLA ESTUDI MARGARET, S.L.U. no responde, por los daños y perjuicios que tales elementos pudieran ocasionar al usuario o a terceros.

3.- Derechos de Propiedad Industrial e Intelectual

ESCOLA ESTUDI MARGARET, S.L.U. ostenta la titularidad, y en su caso, autorización, para la legítima utilización de los derechos derivados de Propiedad Industrial e Intelectual.

4.- Política de Privacidad

De acuerdo con la legislación vigente en materia de protección de datos personales, se le/s informa de lo siguiente:

4.1. Los datos personales que nos facilite/n serán incorporados a un fichero informático denominado 'clientes', debidamente registrado en la Agencia de Protección de Datos, propiedad y responsabilidad de ESCOLA ESTUDI MARGARET, S.L.U., con domicilio social en 08400 Granollers (Barcelona), C/ Gregori Resina 2-4 , y provisto de C.I.F nº B-61.471306.

4.2. Tal información que recibe ESCOLA ESTUDI MARGARET, S.L.U. de los usuarios es tratada con la máxima confidencialidad.

4.3. La recogida y tratamiento automatizado de su/s datos personales tiene como finalidad informarles de nuestros productos y servicios, pudiendo así mismo, enviarle/s cualquier tipo de información con tales contenidos que considere de interés para usted/es.

4.4. Los datos personales que nos facilite/n serán comunicados a terceros sólo en caso necesario, y cumpliendo con los requisitos dispuestos por la normativa aplicable, y siempre siéndole comunicado a Vd/s.

4.5 ESCOLA ESTUDI MARGARET, S.L.U., no utiliza cookies para acceder a información, sin perjuicio de reservarse el derecho de modificar tal criterio.

4.6. En cualquier momento, usted/es tendrán la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso (petición de información sobre los datos personales), rectificación o cancelación (petición de corrección o supresión de datos personales inexactos o incorrectos objeto de tratamiento incluido en un fichero) y oposición previstos en la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales.

4.7. Si usted/es desea/n conocer los datos personales suyos que ESCOLA ESTUDI MARGARET, S.L.U., tenga almacenados en su base de datos, o si por el contrario, no quiere/n que tenga ningún dato personal suyo, puede contactar de forma personal con nosotros de la siguiente manera:

- Enviándonos un fax al número +34 93.870.21.74
- Enviándonos una carta certificada por correo ordinario a nuestro domicilio: C/ Gregori Resina 2-4, 08400 Granollers (Barcelona) - o un e-mail a la dirección formacion@emargaret.com.

4.8 ESCOLA ESTUDI MARGARET, S.L.U., guardará los datos de carácter personal recabados y adoptará las medidas necesarias para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizados. ESCOLA ESTUDI MARGARET, S.L.U., cumplirá dichas obligaciones en cumplimiento de lo establecido por la normativa aplicable.
El centre
Escola Estudi Margaret
C/ Gregori Resina 2-4
08400 Granollers
tel. 93 870 21 74
>
veure mapa
Utilitzem galetes pròpies i de tercers per oferir els nostres serveis i recollir informació estadística. Si continua navegant, accepta la seva instal·lació i el seu us. Pot canviar la configuració o obtenir més informació a la nostra Política de Galetes
acceptar