Escola Superior d’Imatge Personal Margaret

L'Escola Superior d’Imatge Personal Margaret Perruquer, homologada pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, és un centre de formació professional dedicat a la Imatge Personal, amb més de 25 anys d’experiència.

Missió
Underline

Margaret Perruquer, formem i qualifiquem professionals en competències tècniques i actitudinals que responguin a les necessitats del sector laboral i que els permeti incorporar-se a una societat multicultural i dinàmica.

Vissió
Underline

Implementar a Margaret Perruquer un procés educatiu que ens permeti arribar a un nivell d’excel·lència amb voluntat d’innovació i millora contínua. Satisfer les expectatives de l’alumnat, essent responsables tot l’equip docent amb el nostre compromís amb la qualitat.

Valors
Underline

La formació com a element fonamental del desenvolupament de la persona al llarg de la vida a nivell professional

La igualtat d’oportunitats efectiva entre homes i dones, essent la coeducació l’element cohesionador del nostre centre

La diversitat, respectant el principi de no discriminació i d’inclusió educativa com a valors fonamentals

Fomentar els valors del treball, les competències transversals, el talent professional i la cultura emprenedora

L’educació com a eina de prevenció de conflictes i l’aprenentatge de la convivència a partir de la visió restaurativa del conflicte

El respecte al medi ambient a través de la recollida selectiva de deixalles i de l’ús òptim dels recursos limitats

whatsapp
Next Generation
Plan de recuperación