Formació Privada de
Sons of Barber intensive a Granollers

Img Header

La primera escola de barberia del Vallès Oriental

Classes teòriques, pràctiques i de visualització

Hores

256 hores
(Classes teòriques, visuals i pràctiques)

Durada

4 mesos
De dilluns a dijous
de 10 a 14h o de 15 a 19 horas

Preus

2.995€
Matrícula: 495€
(es descompta del total)

Entra al món laboral, ja!

whatsapp
Next Generation
Plan de recuperación