Estètica i Bellesa

7.9.2023 - 22.6.2025

Aquests estudis capaciten per aplicar tècniques d'embelliment personal i comercialitzar serveis d'estètica, cosmètics i perfums, seguint els procediments de qualitat i els requeriments de prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental establerts en la normativa vigent.
 
Tenen una durada de 2.066 hores (1.683 en un centre educatiu i 383 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.  

Horari: de dilluns a divendres de 09.00 a 14.00 hores.

Continguts:
Tècniques d’higiene facial i corporal / Maquillatge / Depilació mecànica i descoloració del borrissol / Estètica de mans i peus / Tècniques d’ungles artificials. / Anàlisi estètica / Activitats en cabina d’estètica / Imatge corporal i hàbits saludables / Cosmetologia per a estètica i bellesa / Perfumeria i cosmètica natural / Màrqueting i venda en imatge personal / Anglès tècnic / Formació i orientació laboral / Empresa i iniciativa emprenedora / Síntesi / Formació en centres de treball

MÒDUL PROFESSIONAL 1: TÈCNIQUES D’HIGIENE FACIAL I CORPORAL

En aquest mòdul l’alumne coneixerà les tècniques, cosmètics i aparatologia per netejar i hidratar profundament la pell facial i corporal.
  UF1. HIGIENE FACIAL
Unitat formativa dedicada exclusivament a la neteja de la pell facial de manera superficial, mitja i profunda amb l’aplicació de diferents cosmètics i aparatologia i la realització de diferents maniobres i tècniques de massatge especialitzats a cada tipus de pell.
  UF2. HIGIENE CORPORAL
Aquesta unitat treballa la neteja de la pell corporal utilitzant cosmètics i aparatologia adient amb la realització de diferents tècniques de massatge. Tot allò, de manera personalitzat adequat a les necessitats del client.
  UF3. HIDRATACIÓ FACIAL I CORPORAL
Aquest contingut s’encarrega del tractament d’hidratació tan facial com a corporal de manera superficial i profunda segons les necessitats en pells post solars, sensibles, etc.


MÒDUL PROFESSIONAL 2: MAQUILLATGE

Aquestes hores van dedicades al maquillatge a totes les seves aplicacions en bellesa com el social, de publicitat i espectacles i la correcció de celles i pestanyes.
  UF1. MAQUILLATGE SOCIAL
Treballem l’estudi dels ovals facials i faccions amb els seus defectes i possibles correccions (visagisme) mitjançant el maquillatge i la combinació de colors adients. En concret es treballaran els maquillatges de dia, tarda/nit, festa, núvia i masculí.
  UF2. MAQUILLATGE DE PUBLICITAT I ESPECTACLES
En aquesta ocasió el maquillatge treballat és el d’espectacles i publicitat i la complexitat de la correcta elecció dels colors, correccions... tenint en compte la llum, vestuari, època, espai(passarel·la,sessió fotogràfica..).
  UF3. BELLESA DE CELLES I PESTANYES
Aquesta unitat es dedica exclusivament al disseny i correccions de celles i pestanyes a nivell de color, extensió i forma.


MÒDUL PROFESSIONAL 3: DEPILACIÓ MECÀNICA I DESCOLORACIÓ DEL BORRISSOL

Contingut específic de l’ eliminació temporal del pèl facial i corporal amb diferents tècniques.
  UF1. DEPILACIÓ I DESCOLORACIÓ
Aprenentatge de la depilació i epilació del pell facial i corporal amb totes les tècniques mecàniques (cera calenta, tèbia, pinces, fil...) i a més la realització de la descoloració del borrissol.


MÒDUL PROFESSIONAL 4 : ESTÈTICA DE MANS I PEUS

Mòdul dedicat a la cura de la pell i ungles de les mans i peus i el seu envelliment a través del color.
  UF1. MANICURA
Aprenentatge de tècniques, cosmètics i aparells per a l’estudi, tractament d’alteracions i embelliment de la pell i ungles de la mà.
  UF2. PEDICURA
Aprenentatge de tècniques, cosmètics i aparells per a l’estudi, tractament d’alteracions i embelliment de la pell i ungles del peu.
  UF3. TRACTAMENTS ESTÈTICS DE MANS I PEUS
Relació de tècniques , cosmètics i aparells específics per al tractament estètic de mans i peus com per exemple: tractament de pells envellides, tractaments d’alteracions de la vascularització, tractament per a la pigmentació, tractaments per a la hiperhidrosis i males olors, etc.
  UF4. DECORACIÓ D’UNGLES NATURALS
Realització de tècniques amb esmalts per a la decoració d’ungles naturals amb pinzell, punxó, aerògraf, productes acrílics... amb dissenys florals, francès, pics, fantasia, relleu amb diferents altures...


MÒDUL PROFESSIONAL 5: TÈCNIQUES D’UNGLES ARTIFICIALS

Aprenentatge bàsic a la nostra professió sobre les tècniques de decoració i fabricació d’ungles artificials com el gel i l’acrílic.
  UF1. TÈCNIQUES D’UNGLES ACRÍLIQUES
Protocols orientats a la tècnica d’esculpir amb acrílics amb relleus, efecte 3D, stiletto, etc.
  UF2. TÈCNIQUES D’UNGLES DE GEL I TÈCNIQUES MIXTES
Protocols orientats a la elaboració d’ungles de gel i les tècniques de maquillatge com la francesa, mitja lluna, floral, marbre, etc. A més de l’aprenentatge de la eliminació total del gel o del farciment.


MÒDUL PROFESSIONAL 6: ANÀLISI ESTÈTICA

Apartat dedicat a l’anàlisi de la pell i les seves alteracions i tota l’aparatologia emprada en el seu diagnòstic i tractament.
  UF1. LA PELL I LES SEVES ALTERACIONS BÀSIQUES
En aquesta unitat es treballarà l’anatomia i la fisiologia de la pell i els seus annexes, ja que a la nostra professió necessitem un coneixement acurat amb totes les seves alteracions i les seves variants per a un bon diagnòstic i tractament.
  UF2. EQUIPS PER A L’ANÀLISI ESTÈTIC I EL DIAGNÒSTIC
Per a que la unitat formativa 1 pugui portar-se a terme necessitem l’ajuda de l’aparatologia especifica com la llum de Wood, el sebòmetre, la microcàmara, etc.
  UF3. APARELLS PER A TRACTAMENTS BÀSICS D’ESTÈTICA
Si es important l’aparatologia per al diagnòstic també ho és la emprada en el propi tractament com per exemple: vapor, ozó, alta freqüència, etc.


MÒDUL PROFESSIONAL 7: ACTIVITATS EN CABINA D’ESTÈTICA

Espai dedicat a l’aprenentatge de l’ organització de la cabina per a cada servei i l’atenció acurada del client en tot moment.
  UF1. LA CABINA D’ESTÈTICA I BELLESA
Aquí l’alumne/a aprendrà a organitzar el lloc de treball (estris, apartologia, cosmètics, etc.), a planificar l’agenda de clients, control del magatzem i portar a terme la normativa vigent higienicosanitària en cada servei.
  UF2. COORDINACIÓ DELS SERVEIS D’ESTÈTICA I BELLESA
Aquest contingut s’encarrega de mostrar la forma d’atendre al client des de la recepció fins al seu acomiadament passant per l’assessorament de producte i l’avaluació del grau de satisfacció.


MÒDUL PROFESSIONAL 8: IMATGE CORPORAL I HÀBITS SALUDABLES

En la nostra professió és important el coneixement del cos humà i el seu funcionament per a realitzar els serveis més adients a les necessitats del client i com repercuteix una bona salut en l’aparença estètica.
  UF1. APARELLS I SISTEMES DEL COS HUMÀ
Coneixement de l’anatomia i fisiologia humana, en concret l’aparell circulatori i limfàtic, aparell respiratori, aparell locomotor, sistema nerviós i endocrí.
  UF2. PAUTES DE VIDA SALUDABLE
Apartat dedicat a l’aparell digestiu i reproductor i a l’estudi antropomètric i els diferents somatotips relacionant-los amb els canons de bellesa i la seva evolució en la història.
  UF3. HIGIENE I DESINFECCIÓ EN ELS SERVEIS D’IMATGE PERSONAL

MÒDUL PROFESSIONAL 9: COSMETOLOGIA PER A ESTÈTICA I BELLESA

Aprenentatge dels cosmètics emprats al món de l'estètica amb diferents aplicacions i funcions.
  UF1. COSMÈTICS I FORMES COSMÈTIQUES PER A ESTÈTICA
Estudi dels ingredients més importants dels diferents cosmetics amb les seves funcions i aplicacions i com s’elaboren dins el laboratori.
  UF2. COSMÈTICS D’HIGIENE
Coneixement específic dels cosmètics per a la higiene de la pell facial i corporal i de quina manera actuen sobre ella.
  UF3. COSMÈTICS D’HIDRATACIÓ, MANTENIMENT I PROTECCIÓ DE LA PELL
Coneixement específic dels cosmètics per la hidratació i protecció de la pell facial i corporal i com actuen sobre ella.
  UF4. COSMÈTICS DECORATIUS
Coneixement específic dels cosmètics emprats per a la decoració a nivell de maquillatge facial i corporal, d’ungles, etc.
Aplicant les normes de seguretat.
  UF5. COSMÈTICS PER ALS ANNEXOS CORNIS DE LA PELL

MÒDUL PROFESSIONAL 10: PERFUMERIA I COSMÈTICA NATURAL

  UF1. PERFUMERIA I AROMATERAPIA EN ESTÈTICA
L’alumne/a aprendrà la formulació dels perfums, la seva forma de classificació segons la nota de fons, cos i sortida relacionant-lo amb les sensacions olfactives...
També treballarem el món de l’aromateràpia :el seu origen, composició, formes d’aplicació, precaucions, etc. I la seva relació amb el sector de l'estètica.
  UF2. COSMÈTICA NATURAL
Entrarem en la fito cosmètica aprenent a aconseguir les matèries primes, elaborar-les i preparar-les per al seu ús en els serveis d’estètica com per exemple: pindes , micronitzats, nutricosmètica, cosmètica marina (algues, crustacis, caviar, petxines...), vi, xocolata,etc.


MÒDUL PROFESSIONAL 11: MÀRQUETING I VENDA EN IMATGE PERSONAL

A la nostra professió no es suficient amb saber realitzar les tècniques i protocols de cada servei sinó que hem de saber vendre’l.
  UF1. MÀRQUETING I COMUNICACIÓ
Aprendràs a fer màrqueting sense ser-ne un expert i sobretot el màrqueting que necessitem a la nostra professió el “MIX”: producte, preu, distribució, comunicació, promocions i persones.
  UF2. PROMOCIÓ I VENDA DE PRODUCTES I SERVEIS
“Ostres, sabries vendre’m una crema hidratant?
Què son les vendes i com funcionen.
Tècniques per aprendre a vendre
La negociació. No es veritat que no sapiguem negociar.
Les promocions com a mètode de venda.


MÒDUL PROFESSIONAL 12: FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL

“Com pots buscar feina si no saps qui ets i desconeixes el sector”
  UF1. INCORPORACIÓ AL TREBALL
Eines per definir-te: competències, actituds, valors, CV...
Que busquen les empreses i com realitzen la contractació de personal: conveni, nòmina, lleis laborals, etc.
  UF2. PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
Aprendre a treballar sense riscos”
Què són els riscos laborals?
Quins tipus de riscos existeixen en el sector de l’estètica i la perruqueria?
Com és la normativa que ens afecta?
Primers auxilis: que fer en casos d’accident laboral

MÒDUL PROFESSIONAL 13: EMPRESA I INICIATIVA EMPRENEDORA

  UF1. EMPRESA I INICIATIVA EMPRENEDORA
Per crear i/ o treballar en una empresa, primer has de saber què és una empresa”
Conèixer les capacitats necessàries per convertir-te en una empresària
Què és una empresa i com funciona
Com fer un pla d’empresa
Com portar un control econòmic de la teva empresa sense ser economista
T’has plantejat mai ser autònom/a?


MÒDUL PROFESSIONAL 14: ANGLÈS TÈCNIC
UF1. ANGLÈS TÈCNIC

L’anglès és important en la nostra societat per poder relacionar-nos dintre de la professió amb d’altres professionals i ampliar el nostre ventall d’oportunitats laborals i enriquir-nos com a persones i treballadors.
  

 


MÒDUL PROFESSIONAL 15: SÍNTESIS

  UF1. SÍNTESI
Al final del segon cicle entre l’alumne/a i la escola es decidirà el tema per realitzar el projecte de final de curs on l’alumne/a a de dissenyar, planificar, establir els objectius amb el pressupost econòmic, etc. En aquest projecte estaran inclosos tots els mòduls treballats al llarg del 2 curs i es farà una exposició, amb una valoració final, a tota la comunitat educativa.


MÒDUL PROFESSIONAL 16: FCT

En aques mòdul es realitzarán 383 hores de práctiques en un centre de treball, per viure de primera mà el món laboral. Normalment es realitzen al segón curs també es poden realitzar durant el mes de juliol.

A Margaret Perruquers treballem amb un Cicle Formatiu de Estètica i Bellesa


Documentació necessària per fer la matrícula:
  • fotocòpia DNI alumne/a                                                                       
  • fotocòpia DNI tutor/a legal 
  • 2 fotos carnet                                                                                     
  • fotocòpia nº compte bancari
  • fotocòpia certificat d’estudis reglat
  • fotocòpia targeta sanitária
  • import de la matrícula.
     
(*) Una vegada abonat l’ import de la matrícula no es retornaran els diners si l’alumne no pot començar el curs, a excepció d’aquells casos on es presenti un informe que justifiqui malaltia o qualsevol altre motiu de força major.


A QUÈ EM PODRÉ DEDICAR UN COP FINALITZAT?

Les persones que superen el cicle formatiu obtenen un títol de tècnic o tècnica que els permet accedir: 
  Al batxillerat
  A un cicle de grau superior del perfil professional d'Imatge personal

  Al món laboral, com a:
  Tècnic o tècnica esteticista en centres de bellesa i gabinets d'estètica
  Maquillador o maquilladora
  Tècnic o tècnica d'ungles artificials
  Tècnic o tècnica en depilació
  Tècnic o tècnica en manicura i pedicura
  Recepcionista en empreses estètiques
  Demostrador o demostradora d'equips, cosmètics i tècniques estètiques
  Agent comercial en empreses del sector
  Assessor i venedor o assessora i venedora en perfumeries i drogueries
 


COM HI ACCEDEIXO?

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixin algun dels requisits següents:
  Tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria
  Haver superat el curs de formació específic per a l'accés als cicles de grau mitjà
  Tenir el títol de tècnic o de tècnic auxiliar,
  Haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP)
  Tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics
  Haver superat la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys
  Haver superat els mòduls obligatoris d'un programa de qualificació professional antics PQPI mòdul C
  Tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior
 
Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d'accés. Per presentar-s'hi cal tenir com a mínim 17 anys l'any en què es fa la prova.


LLISTAT DE PREUS:

MATRÍCULA 
(inclou el material i els llibres) 
(pagament vàlid pels 2 cursos)
600 €

ASSEGURANÇA PER L’ALUMNE. 1 quota anual
20 €

Pagament fraccionat en 11 MENSUALITATS ANUALS (d’Octubre a Agost)
230 €

Pagament al comptat del curs 10% descompte


EXPEDICIÓ TÍTOL, segons taxes.

ESTÀS INTERESSAT/DA EN APUNTAR-TE A AQUEST CURS?

Omple el formulari i ens posarem en contacte amb tu.

Has d'acceptar les condicions de privacitat

Formació Privada de Perruqueria nivell 2 Omat


Aquest curs et permet accedir al món laboral o obrir un negoci per compte propi. Es treballaran les tècniques bàsiques de la professió com rentar, assecar, recollits, estirats, tècniques de color, tallats, atenció al client...

Formació Privada Estètica nivell 2 Omat


Aquest curs et permet accedir al món laboral o obrir un negoci per compte propi. Es treballen les tècniques bàsiques com la depilació, tractaments corporals, tractaments facials, massatges, manicura completa, pedicura, higienes...

Estètica i Bellesa

7.9.2023 - 22.6.2025

Aquests estudis capaciten per aplicar tècniques d'embelliment personal i comercialitzar serveis d'estètica, cosmètics i perfums, seguint els procediments de qualitat.