Perruqueria i Cosmètica Capil·lar

7.9.2023 - 22.6.2025

Aquests estudis capaciten per fer la cura i l'embelliment del cabell, l'estètica de mans i peus i l'estilisme masculí, així com comercialitzar serveis i venda de cosmètics, complint els protocols de qualitat, prevenció de riscos laborals i protecció ambiental.
 
Tenen una durada de 2.066 hores (1.683 en un centre educatiu i 383 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.
                                      
Horari: de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 hores.

Continguts:
Pentinats i recollits / Coloració capil·lar / Cosmètica per a perruqueria  / Tècniques de tall del cabell / Canvis de forma permanent del cabell  / Perruqueria i estilisme masculí / Anàlisi capil·lar / Estètica de mans i peus  / Imatge corporal i hàbits saludables  / Màrqueting i venda en imatge personal / Formació i orientació laboral  / Empresa i iniciativa emprenedora  / Anglès tècnic  / Síntesi  / Formació en centres de treball.


MÒDUL PROFESSIONAL 1: PENTINATS I RECOLLITS

  UF1. HIGIENE CAPIL·LAR
L’alumne/a aprendrà a diagnosticar les necessitats i tipus de cabell i seleccionarà el cosmètic de neteja i acondicionament adient realitzant les tècniques adequades per a la manipulació d’aquets productes.
  UF2. PENTINATS I ACABATS
S’ensenya a preparar la zona de treball seleccionant els mitjans necessaris, el tipus de pentinat segons el tipus de cabell i la morfologia dels clients.
 
  UF3. RECOLLITS
L’alumne/a aprendrà a seleccionar el tipus de recollit adequat per a cada client i per a cada ocasió, festa, comunió, casament...
Aprendrà a preparar la zona de treball, a utilitzar els diferents equips tèrmics, estris, eines i cosmètics.
S’aplicaran postissos, crepés i ornaments.


  UF4. EXTENSIONS I PERRUQUES
Es col·loquen diferents tipus d’extensions segons cada client i cada ocasió.
Extensions amb cànula, cosides, afros com trenes, cordons, restes, dreadloocks, scubidú, amb fil, crochet...


MÒDUL PROFESSIONAL 2: COLORACIÓ CAPIL·LAR

  UF1. TÈCNIQUES PRÈVIES A LA COLORACIÓ
Conèixer els productes i les tècniques per aconseguir canvis de color parcials, totals, difuminats...
 
  UF2. TÈCNIQUES DE COLORACIÓ
Realització de diferents tipus de coloració parcial i descoloració.
Apliquem totes les tècniques de descoloració com metxes amb pinta, metxes gorro, balayage, metxes californianes, metxes tricotades amb plata, metxes paper de plata, amb vels...
Aplicació de cosmètics adients per a cada cas i mesures de precaució i pautes per a tenir en compte.


MÒDUL PROFESSIONAL 3: COSMÈTICA PER A PERRUQUERIA

  UF1. COSMÈTICS I FORMES COSMÈTIQUES CAPIL·LARS
Entrarem en el món del cosmètic aprenent a buscar els principis actius, elaborar-los i preparar-los per els diferents serveis i personalitzar-los per a les necessitats de cada client.
 
  UF2. COSMÈTICA EN EL SALÓ DE PERRUQUERIA
Es classifiquen tots els cosmètics per treballs i protocols, aplicant els cosmètics necessaris en cada cas amb les seves indicacions i contraindicacions.
 


MÒDUL PROFESSIONAL 4: TÈCNIQUES DE TALLADA DE CABELL

  UF1. TALLADA DE CABELL
Els/les alumnes aprendran a preparar la zona de treball, material, eines i protocol necessàries per a cada tècnica de tallada: recta, desfilada, dentat, buidat, punteig i programada entre altres, les pràctiques es realitzaran amb nines i models utilitzant tisores, navalla i maquineta.
 
  UF2. ESTILS DE TALLADA
Els/les alumnes aprenen a saber diferenciar entre la tècnica i l’estil de tallada en funció del resultat desitjat, seleccionant els cosmètics més adequats i seguint pautes per a una correcta posició ergonòmica.
Estils de tallada: compacte, uniforme, degradada, incrementada, bàsica i asimètrica.
 


MÒDUL PROFESSIONAL 5: CANVIS DE FORMA PERMANENT DEL CABELL

  UF1. CANVIS DE FORMA PERMANENT
Els/les alumnes aprendran a preparar l’espai de treball, seleccionar la tècnica del canvi de forma permanent, fer les particions depenent dels diferents tipus de muntatge, elecció dels motlles i aplicació dels cosmètics emprats seguint el procediment establert, tant amb cabell llis com arrissat.
 


MÒDUL PROFESSIONAL 6: PERRUQUERIA I ESTILISME MASCULÍ

  UF1. BARBA, BIGOTI I MASCLET
Es realitzen diferents canvis d’imatge masculí mitjançant la transformació de la barba, el bigoti, el masclet o la rasura aplicant els diferents protocols en cada cas amb una posició ergonòmica adequada.
Realització del massatge específic en cada cas.
 
  UF2. TALLADA MASCULINA
Els/les alumnes aprenen a tallar el cabell masculí preparant la zona de treball, aplicant les mesures de protecció i relacionant les diferents tècniques de tallada amb el resultat que es vol aconseguir utilitzant tisores, maquineta o navalla i elaborant tallats, pentinats i acabats de moda.


MÒDUL PROFESSIONAL 7: ANÀLISI CAPIL·LAR

  UF1. PELL, CUIR CABELLUT I ANNEXOS CUTANIS
Anatomia i fisiologia de la pell, ungles i pèl.
  UF2. CURES ESTÈTIQUES CAPIL·LARS
Els/les alumnes aprenen a identificar els equips d’anàlisi per a les diferents cures capil·lars.
Indicacions i contraindicacions dels aparells utilitzats.
Realització de diferents protocols d’anàlisi capil·lar
 


MÒDUL PROFESSIONAL 8: ESTÈTICA DE MANS I PEUS

  UF1. MANICURA
Els/les alumnes aprenen a realitzar una manicura e identificar les seves alteracions mitjançant aparells i protocols apropiats a cada client.
 
  UF2. PEDICURA
Els/les alumnes aprenen a realitzar una pedicura e identificar les seves alteracions mitjançant aparells i protocols apropiats a cada client.
  UF3. TRACTAMENTS ESTÈTICS DE MANS I PEUS 27H
Els/les alumnes aprenen a realitzar els tractaments estètics de mans i peus relacionats amb els protocols que s’han d’aplicar.
 
  UF4. DECORACIÓ D’UNGLES
Els/les alumnes aprenen a realitzar la decoració d’ungles i noves tendències.
 


MÒDUL PROFESSIONAL 9: IMATGE CORPORAL I HABITS SALUDABLES

  UF1. APARELLS I SISTEMES DEL COS HUMÀ
Anatomia del cos humà, en concret l’aparell circulatori i respiratori, aparell locomotor, sistema endocrí i nerviós.
 
  UF2. PAUTES BÀSIQUES DE VIDA SALUDABLE
Treballen pautes d’alimentació i de nutrició i hàbits saludables com l’exercici físic, la hidratació, la son...
  UF3. HIGIENE I DESINFECCIÓ EN ELS SERVEIS D’IMATGE PERSONAL
Els/les alumnes aprenen a seleccionar els diferents mètodes d’higiene i desinfecció depenent del risc d’infeccions i infestacions del material.


MÒDUL PROFESSIONAL 10: MÀRQUETING I VENDA EN IMATGE PERSONAL

  UF1. MÀRQUETING I COMUNICACIÓ
El màrqueting ho es tot. Com puc fer màrqueting sense ser-ne expert?
Què és el màrqueting i perquè serveix.
El màrqueting mix: producte, preu, distribució, comunicació i persones.
El màrqueting aplicat a perruqueria i estètica.
Les promocions.
  UF2. PROMOCIÓ I VENDA DE PRODUCTES I SERVEIS
“Ostres, sabries vendre’m un respall?
Què son les vendes i com funcionen.
Tècniques per aprendre a vendre
La negociació. No es veritat que no sapiguem negociar.
Les promocions com a mètode de venda.


MÒDUL PROFESSIONAL 11: FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL

  UF1. INCORPORACIÓ AL TREBALL
“Com pots buscar feina si no saps qui ets i desconeixes el sector”
Qui sóc? Eines per definir-me: competències, actituds, valors, CV...
Què busquen les empreses i com realitzen la contractació de personal, conveni, nòmina (sector estètica i perruqueria)
Breu repàs de les lleis laborals. Què són i què diuen
  UF2. PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
“Aprendre a treballar sense riscos”
Què són els riscos laborals?
Quins tipus de riscos existeixen en el sector de l’estètica i la perruqueria?
Com és la normativa que ens afecta?
Primers auxilis: que fer en casos d’accident laboral


MÒDUL PROFESSIONAL 12: EMPRESA I INICIATIVA EMPRENEDORA

  UF1. EMPRESA I INICIATIVA EMPRENEDORA
“Per crear i/ o treballar en una empresa, primer has de saber què és una empresa”
Conèixer les capacitats necessàries per convertir-te en una empresària
Què és una empresa i com funciona
Com fer un pla d’empresa
Com portar un control econòmic de la teva empresa sense ser economista
T’has plantejat mai ser autònom/a?


MÒDUL PROFESSIONAL 13: ANGLÈS TÈCNIC

  UF1. ANGLÈS TÈCNIC
Anglès tècnic professional enfocat en vocabulari tècnic de perruqueria i estètica, aprenent amb converses i representacions.


MÒDUL PROFESSIONAL 14: SÍNTESI

  UF1. SÍNTESI
Consisteix en crear un saló de perruqueria, des de l'inici, treball realitzat d'urant el segon curs. Molt interesant on s'aplica de forma directa i indirecte tots els continguts treballats durant el curs.

A Margaret Perruquers treballem amb un Cicle Formatiu de Perruqueria i Cosmètica Capil·lar


Documentació necessària per fer la matrícula:

 • fotocòpia DNI alumne/a 
 • fotocòpia DNI tutor/a legal 
 • 2 fotos carnet 
 • fotocòpia nº compte bancari
 • fotocòpia certificat d’estudis reglat 
 • fotocòpia targeta Sanitaria
 • import de la matrícula
Una vegada abonat l'import de la matrícula no es retornaran els diners si l’alumne no pot començar el curs, a excepció d’aquells casos on es presenti un informe que justifiqui malaltia o qualsevol altre motiu de força major.

COM HI ACCEDEIXO?

 • Tenen accés directe al cicle les persones que compleixin algun dels requisits següents:
 • Tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria
 • Haver superat el curs de formació específic per a l'accés als cicles de grau mitjà
 • Tenir el títol de tècnic o de tècnic auxiliar,
 • Haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP)
 • Tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics
 • Haver superat la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys
 • Haver superat els mòduls obligatoris d'un programa de qualificació professional antics PQPI mòdul C
 • Tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior
Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d'accés. Per presentar-s'hi cal tenir com a mínim 17 anys l'any en què es fa la prova.


LLISTAT DE PREUS:

MATRÍCULA 
(inclou el material i els llibres )
(pagament vàlid pels 2 cursos)
600 €

ASSEGURANÇA PER L’ALUMNE. 1 quota anual
20 €

Pagament fraccionat en 11 MENSUALITATS ANUALS (d’Octubre a Agost)
230 €

EXPEDICIÓ TÍTOL, segons taxes.

Pagament al comptat del curs 10% descompte


A QUÈ EM PODRÉ DEDICAR UN COP FINALITZAT?

Les persones que superen el cicle formatiu obtenen un títol de tècnic o tècnica que els permet accedir:
 • Al batxillerat
 • A un cicle de grau superior del perfil d'Imatge personal
Al món laboral, com a:
 • Perruquer o perruquera
 • Barber o barbera
 • Tècnic o tècnica en coloracions capil·lars
 • Tècnic o tècnica en canvis de forma del cabell
 • Tècnic o tècnica en tall de cabell
 • Tècnic o tècnica en postisseria
 • Tècnic o tècnica en manicura
 • Tècnic o tècnica en pedicura
 • Tècnic o tècnica o agent comercial d’empreses del sector
 • Recepcionista en empreses perruqueria
 • Demostrador o demostradora d’equips, cosmètics i tècniques de perruqueria

ESTÀS INTERESSAT/DA EN APUNTAR-TE A AQUEST CURS?

Omple el formulari i ens posarem en contacte amb tu.

Has d'acceptar les condicions de privacitat

Formació Privada de Perruqueria nivell 2 Omat


Aquest curs et permet accedir al món laboral o obrir un negoci per compte propi. Es treballaran les tècniques bàsiques de la professió com rentar, assecar, recollits, estirats, tècniques de color, tallats, atenció al client...

Formació Privada Estètica nivell 2 Omat


Aquest curs et permet accedir al món laboral o obrir un negoci per compte propi. Es treballen les tècniques bàsiques com la depilació, tractaments corporals, tractaments facials, massatges, manicura completa, pedicura, higienes...

Perruqueria i Cosmètica Capil·lar

7.9.2023 - 22.6.2025

Aquests estudis capaciten per fer la cura i l'embelliment del cabell, l'estètica de mans i peus i l'estilisme masculí, així com comercialitzar serveis i venda de cosmètics.