Gloria Bataller Bassa

Gloria Bataller Bassa
Docent CFGM ESTÈTICA i Bellesa

Dedicada a la formació constant. Qualificada per desenvolupar les meves capacitats de docencia amb motivació i ganes de compartir els meus coneixements. Capacitat de treball, resposabilitat i esforç.

Experiència Docent en
:
Formació ocupacional (adults), cicles formatius de grau mitjà i superior (adolescents). Cursos de perfecionament (estètica integral, drenatge limfàtic manual, reflexoteràpia...).

Formació:
Títol tècnic superior en estètica.